Радіо ЛІРА
 
Ліцейна радіостанція «ЛІРА»

Мета:
• створення в ліцеї єдиного інформаційного центру для ліцеїстів і вчителів;
• розвиток особистісних якостей таких, як: комунікабельність, загальна ерудиція, рівень культури, виразність мови;
• формування правильного сприйняття, аналізу та оцінки подій навколишнього життя шляхом розкриття творчого потенціалу ліцеїстів;
• підвищення результативності навчально-виховного процесу, організації на її базі різних форм освітньої діяльності.

Завдання:
• Створити творчий колектив дітей, що об'єднує школярів найрізноманітніших здібностей;
• Прищепити ліцеїстам інтерес до таких професій як журналіст, кореспондент;
• Посилити соціальну взаємодію ліцеїстів, вчителів, батьків;
• Розширити інформаційно-пізнавальні можливості;
• Розвиток дикторських, організаторских і творчих здібностей.
 
Актуальність. Однією з ефективних форм освітньої діяльності у ліцеї є створення радіостудії. Робота зі створення ліцейних радіопрограм допомагає виявити активних, талановитих та обдарованих дітей. Участь у роботі радіостудії впливає на розвиток особистості дитини, її якостей, умінь і навичок, згуртовує дітей різного віку. Ліцейне радіо тісно пов'язане з внутрішнім життям школи. Воно взаємодіє із усім колективом ліцею, із кожним класом, а іноді і з окремим ліцеїстом. І в цьому його безперечна перевага. Радіостанція актуальна для всіх учасників освітнього процесу в ліцеї. Його реалізація дозволить створити базу для задоволення потреб ліцеїстів, створить умови для розвитку їх творчого потенціалу. Радіостудія повинна стати творчим, інтелектуальним центром суспільного життя ліцея, ефективним засобом організації життєдіяльності ліцейного співтовариства.
 
Основні напрямки діяльності:
Інформаційний. Ліцейне радіо - найоперативніша і багатогранна форма передачі інформації про події та факти з життя ліцею та України. 
Профорієнтаційний. Ліцейне радіо використовується в процесі викладання різних предметів - для централізованої подачі в кабінети необхідної навчальної звукової інформації. Під час проведення предметних тижнів та освітніх позакласних заходів дає змогу оперативно скорегувати увагу слухачів у заданому напрямку.
Виховний. Організація позакласної виховної роботи з ліцеїстами на базі радіостудії дозволяє з користю зайняти їх вільний час, класним керівникам виховувати слухачів, вчитися подавати будь-яку інформацію зацікавлено, вносячи в повідомлення своє особисте ставлення. Тематика та рубрики радіопередач є досить різноманітними. Серед форм роботи переважають діалоги, репортажі, інтерв'ю. 

Старт радіостанції - 1 вересня 2017 р.

Можливості подальшого розвитку.

Колективна робота над проектом ліцейної радіостудії стимулює вихованців до творчості, розвиває організаторські якості, аналітичне мислення, залучає до участі в громадському житті ліцею. Вихованці, які беруть участь у функціонуванні радіостудії, підвищується інтерес до ліцейного життя та навчання, покращуються взаємини у колективі, виявляється відповідальність до своїх обов'язків. Ліцейний парламент постійно оновлюється і до роботи в радіостудії залучаються нові діти.
 
Практична значимість.
Ліцейна радіостудія володіє наступними перевагами:
• існування радіостанції дозволяє забезпечити більш ефективне використання сучасних технічних засобів навчання в освітньому процесі;
• підвищується оперативність подачі звукової інформації;
• перед ліцеїстами відкриваються широкі можливості в позакласній діяльності;
• заняття дітей в редакціях радіо, дикторів, кореспондентів;
• участь у системі радіомовлення розвиває такі важливі особистісні якості, як комунікабельність, загальну ерудицію, рівень культури, виразність мови, дисципліну і відповідальність за доручену справу, дозволяє максимально проявити свої можливості в обраній області діяльності і навіть позначається на професійному самовизначенні.

Напрямок діяльності: культурологічний, навчальний та профорієнтаційний.

Назва: «Ліцейне радіо «Ліра»

Коротка анотація.
Створення радіо - це і є те рішення, в якому мікрофон особистої радіомовної студії стане провідником розвитку інтелекту і порталом особистості з реальним світом. А радіостудія допоможе знайти публічність у багатьох площинах формування підлітка і стати важелем впливу на свідомість молодої людини.

Робота радіостанції «ЛІРА»
 
№з/пНазва рубрикиЗміст рубрикиВиконавці/диктори
1.«Smile»Створення позитивної атмосфери та настрою. Позитивна музика та вступні новини тижня.Левкович Лідія Олександрівна – педагог – організатор закладу
2.Увага!Виконання поточних оголошеньЛевкович Лідія Олександрівна – педагог – організатор закладу
3.«Інформаційний вісник»Обов’язкове щотижневе інформування соціального, громадського та виховного спрямування.Левкович Лідія Олександрівна – педагог – організатор закладу
4.«Інтелектуальне асорті»Підбірка цікавої інформації різної тематикиСереда Олена Олексіївна та Румянцева Марина Ігорівна – учениці 11 – ЛЮ класу
5.«Мить історії»Ознайомлення учнів з історичною термінологією, цікавими фактамиЛебедкіна Дарина Олексіївна та Нікітіч Анна Дмитрівна - учениці 10– ЛЮ класу
6.«Знайомство з Фемідою»Ознайомлення учнів з юридичною термінологією, цікавими фактамиЛебедкіна Дарина Олексіївна та Нікітіч Анна Дмитрівна - учениці 10 – ЛЮ класу

Структура ліцейної радіостанції «Ліра»
ІНІЦІАТОР МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ:
ДИРЕКТОР Сухомовський Олександр Григорович
Організаторський супровід: Засімович Олена Іванівна - заступник директора з виховної роботи, Биць Микола Миколайович - вчитель історії та правознавства;
Координатор: вчитель історії та правознавства - Биць Микола Миколайович.
Редактор: вчитель історії та правознавства - Биць Микола Миколайович.
Диктори, ведучі рубрик: члени ліцейного парламенту, ініціативні ліцеїсти - Лебедкіна Дарина Олексіївна, Нікітіч Анна Дмитрівна - 10 - ЛЮ клас; Середа Олена Олексіївна та Румянцева Марина Ігорівна - 11 - ЛЮ клас; Левкович Лідія Олександрівна - педагог - організатор закладу.
Кореспонденти - лідери ліцейного самоврядування.
Цільова аудиторія: ліцеїсти, вчителі, батьки.
 
Останні новини закладу