Авторська школа
 

Наказом МОН України № 79 від 19.01.2017 р. «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України» закладу присвоєно новий статус - «Національна автентична школа-ліцей» (НАШ-ліцей).

Основна педагогічна парадигма авторської школи

Національна автентична школа-ліцей - це школа культури життєвого самовизначення, яка навчає дитину, як скласти свою життєву програму (самопрограмування), пізнати себе (самопізнання), справедливо оцінювати себе (самооцінка) за допомогою самоаналізу (рефлексія); як бачити і розуміти світ (пізнання світу); як визначити своє життєве кредо, мету життя (цілепокладання) і як планувати, організовувати діяльність для досягнення визначених цілей. Для вирішення цих завдань здійснюється пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищенням їхньої інтелектуальної активності, розвиток креативності, виховання школяра як соціально компетентної особистості, справжнього патріота і громадянина своєї країни, який зможе бути інноватором, підприємцем, гармонійною, цілісною, мобільною особистістю, спроможною до інтеграції у світовий простір.

(За матеріалами «Інформаційного збірника для директора школи та завідуючого дитячим садочком» № 3-4 (59), 2017, лютий)

 

 

Останні новини закладу