Відповідно до рішення педагогічної ради від 12.03.2021р. № 19 освітній процес відновлюється з 16.03.2021р. з використанням дистанційних технологій.

Початкова школа здійснює освітній процес з використанням платформ Zoom, Meet.

5—7 класи та ліцей здійснюють освітній процес на платформі «Моя школа».

Прийом відвідувачів адміністрацією закладу та прийом і видача документів секретаріатом здійснюється за попереднім електронним записом https://forms.gle/BSq2kkENxPTBPvBa8

Понеділок 9.00 – 13.00
Середа 13.00 – 16.00


Рекомендації щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021

Розділи сайту
Архів новин
ГО "ЛІЦЕЇСТ"

Громадська організація "Ліцеїст" є добровільним об'єднанням громадян, створеним 12 серпня 1997 року на основі єдності інтересів батьків учнів закладу "НВК: ЗШ I-II ступенів - ліцей №7 ВМР" для спільної реалізації своїх прав та свобод, яка має за мету своєї діяльності всебічний розвиток особи, її культурного та духовного рівня.

Організація створена і діє за принципами рівноправності членів, самоврядування, добровільності, законності, гласності і є юридичною особою з моменту державної реєстрації за законодавством України та Конституції України, здійснює свою діяльність у відповідності до дійсного Статуту, керуючись Законом України("Про об'єднання громадян") та іншими актами законодавства,що регулюють діяльність громадських організацій.

Мета організації:

Всебічний розвиток людини, її культурного та духовного рівня.

 

Завдання організації:

1. піклування про культурне виховання молоді;

2. допомога закладу "НВК: ЗШ I-II ступенів - ліцей №7 ВМР" у:

 • створенні умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум, а також здобуття загальної освіти на рівні державних стандартів;
 • здійсненні на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
 • наданні учням можливості реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками у дослідно-експериментальній, конструкторській діяльності;
 • пошуку й відбору талановитої молоді;
 • оновленні змісту освіти, розробці й апробації нових педагогічних технологій, методів, форм навчання і виховання;
 • залученні до виконання цих завдань професорсько - видкладацького складу ВУЗів, працівників різних відомств, установ;
 • вирішенні питань матеріального стимулювання учнів, працівників із власних коштів;
 • вирішенні питань з поліпшення матеріально - технологічної бази школи-ліцею з власних коштів.

 

Основні форми діяльності:

 • створення клубів, гуртків за інтересами;
 • благодійні заходи;
 • допомога закладу "НВК: ЗШ I-II ступенів - ліцей №7 ВМР" в організації навчально - виховного процесу.

 

Членом організації можна стати на добровільних началах. Кількість членів, які виявили бажання вступити до Організації, не обмежується.

Членство ГО "Ліцеїст" може бути індивідуальним та колективним.

Членами організації можуть бути громадяни незалежно від національності, громадянства, статі,що визнають Статут та розподіляють інтереси Організації, а також регулярно сплачують членські внески.

В умовах інфляції розмір вступного та членського внесків може змінюватись виконавчим органом, але не частіше, ніж один раз на три місяці.

Два рази на рік (червень і вересень) у закладі "НВК:ЗШ I-II ступенів -ліцей №7 ВМР" проходять конференції ГО "Ліцеїст", одним із питань порядку денного яких є звіт голови ГО про роботу за певний період та доцільність використання коштів.


Витрати по ГО "Ліцеїст"

березень 2021 року

Розрахунковий рахунок 26002155081

Райффайзен Банк Аваль м.Вінниця

Поступило коштів: 123130,07 грн.

Витрачено: 126598,87 грн.

Залишилось на 01.04.2021 р.: 5543,49 грн.

1

Заробітна плата та відпускні викладачам гуртків,спецкурсів; оплата додаткових навчальних годин, поділ на групи для вивчення іноземних мов

85200 грн.
2 Податки 18744 грн.
3 Комунальні послуги, податок на землю 172,88 грн.
4 Оплата послуг банку 1400 грн.
5 Вивіз побутових відходів 761,28 грн.
6 Інтернет-послуги 1200 грн.
7 Перераховано кошти за участь у виставці «Сучасні заклади» 800 грн.
8 Перераховано кошти за інформаційні стенди 6950 грн.
9 Перераховано кошти «Страховий платіж» 89,96 грн.
10 Придбання полотна гардинного для пошиву куліси в актову залу 4131,60 грн.
11 Придбання електротоварів для кабінету німецької мови закладу 265 грн.
12 Заміна штампів, печаток для закладу 2105 грн.
13 Придбання одного комплекту болгарки для робіт у закладі 3248 грн.
14 Придбання віконної фурнітури для замінни в кабінеті заступників директора 770 грн.
15 Оплата за перевірку водяного лічильника в закладі 761,15 грн.

Витрати по ГО "Ліцеїст"

лютий 2021 року

Розрахунковий рахунок 26002155081

Райффайзен Банк Аваль м.Вінниця

Поступило коштів: 116931,54 грн.

Витрачено: 117199,87 грн.

Залишилось на 01.03.2021 р.: 9012,29 грн.

1

Заробітна плата та відпускні викладачам гуртків, спецкурсів; оплата додаткових навчальних годин, поділ на групи для вивчення іноземних мов

84500 грн.
2 Податки 18590 грн.
3 Комунальні послуги, податок на землю 265,74 грн.
4 Оплата послуг банку 1200 грн.
5 Вивіз побутових відходів 2397,36 грн.
6 Перераховано кошти за участь у виставці «Сучасні заклади освіти» 3000 грн.
7 Придбання матеріалів для підключення інтернету по класах закладу 3769,57 грн.
8 Придбання дарцу для спортивних ігор 660 грн.
9 Придбання баскетбольних м’ячів для спортивного залу закладу 1120 грн.
10 Придбано відро для збирання масок, санобробки кабінета бібліотеки 110 грн.
11 Придбання матеріалів для ремонта туалетів 2-го поверху закладу 550 грн.
12 Придбання комплекту чорнил для кабінета заступника директора, відправка документів до м. Києва для «Гете-інституту» 1037 грн.

Витрати по ГО "Ліцеїст"

січень 2021 року

Розрахунковий рахунок 26002155081

Райффайзен Банк Аваль м.Вінниця

Поступило коштів: 89113,43 грн.

Витрачено: 83549,02 грн.

Залишилось на 01.02.2021 р.: 9280,62 грн.

1

Заробітна плата та відпускні викладачам гуртків, спецкурсів; оплата додаткових навчальних годин, поділ на групи для вивчення іноземних мов

65893 грн.
2 Податки 14496,46 грн.
3 Придбання ліцензії для ГО «Ліцеїст» на 2021 рік 1700 грн.
4 Оплата послуг банку 500 грн.
5 Передплата газети на 2021 рік 359,56 грн.
6 Інформаційні послуги для звітності електронної пошти 600 грн.

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2020 року

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2019 року

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2018 року

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2017 року

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2016 року

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2015 року