Розділи сайту
Архів новин
ГО "ЛІЦЕЇСТ"

Громадська організація "Ліцеїст" є добровільним об'єднанням громадян, створеним 12 серпня 1997 року на основі єдності інтересів батьків учнів закладу "НВК: ЗШ I-II ступенів - ліцей №7 ВМР" для спільної реалізації своїх прав та свобод, яка має за мету своєї діяльності всебічний розвиток особи, її культурного та духовного рівня.

Організація створена і діє за принципами рівноправності членів, самоврядування, добровільності, законності, гласності і є юридичною особою з моменту державної реєстрації за законодавством України та Конституції України, здійснює свою діяльність у відповідності до дійсного Статуту, керуючись Законом України("Про об'єднання громадян") та іншими актами законодавства,що регулюють діяльність громадських організацій.

Мета організації:

Всебічний розвиток людини, її культурного та духовного рівня.

 

Завдання організації:

1. піклування про культурне виховання молоді;

2. допомога закладу "НВК: ЗШ I-II ступенів - ліцей №7 ВМР" у:

 • створенні умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум, а також здобуття загальної освіти на рівні державних стандартів;
 • здійсненні на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
 • наданні учням можливості реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками у дослідно-експериментальній, конструкторській діяльності;
 • пошуку й відбору талановитої молоді;
 • оновленні змісту освіти, розробці й апробації нових педагогічних технологій ,методів, форм навчання і виховання;
 • залученні до виконання цих завдань професорсько - видкладацького складу ВУЗів , працівників різних відомств, установ;
 • вирішенні питань матеріального стимулювання учнів, працівників із власних коштів;
 • вирішенні питань з поліпшення матеріально - технологічної бази школи-ліцею з власних коштів.

 

Основні форми діяльності:

 • створення клубів, гуртків за інтересами;
 • благодійні заходи;
 • допомога закладу "НВК: ЗШ I-II ступенів - ліцей №7 ВМР" в організації навчально - виховного процесу.

 

Членом організації можна стати на добровільних началах. Кількість членів, які виявили бажання вступити до Організації, не обмежується.

Членство ГО "Ліцеїст" може бути індивідуальним та колективним.

Членами організації можуть бути громадяни незалежно від національності, громадянства, статі,що визнають Статут та розподіляють інтереси Організації, а також регулярно сплачують членські внески.

В умовах інфляції розмір вступного та членського внесків може змінюватись виконавчим органом, але не частіше, ніж один раз на три місяці.

 

Два рази на рік (червень і вересень) у закладі "НВК:ЗШ I-II ступенів -ліцей №7 ВМР" проходять конференції ГО "Ліцеїст", одним із питань порядку денного яких є звіт голови ГО про роботу за певний період та доцільність використання коштів.


Витрати по ГО "Ліцеїст"

лютий 2019 року

Розрахунковий рахунок 26002155081

Райффайзен Банк Аваль м.Вінниця

Поступило коштів: 80942,52 грн.

Витрачено: 87558,15 грн.

Залишилось на 01.03.2019 р.: 1739,43 грн.

1

Заробітна плата та відпускні викладачам гуртків,спецкурсів; оплата додаткових навчальних годин, поділ на групи для вивчення іноземних мов

61847 грн.
2 Податки 13606,34 грн.
3 Оплата послуг банку 900 грн.
4 Інформаційні послуги для звітності електронної пошти 157 грн.
5 Вивіз побутових відходів 684,96 грн.
6 Комунальні послуги та податок на землю ГО «Ліцеїст» 264,59 грн.
7 Перераховано кошти за друк шкільної газети «Дзеркало ліцею» 2500 грн.
8 Придбання миючих засобів для закладу 6014 грн.
9 Придбання хлормісепта для оброблення закладу від інфекційних захворювань 1230 грн.
10 Оплата проїзду до м. Києва на засідання з обговорення та розроблення пропозицій статей Закону України «Про загальну середню освіту» 354,26 грн.

Витрати по ГО "Ліцеїст"

січень 2019 року

Розрахунковий рахунок 26002155081

Райффайзен Банк Аваль м.Вінниця

Поступило коштів: 89958,89 грн.

Витрачено: 90899,72 грн.

Залишилось на 01.02.2019 р.: 8355,06 грн.

1

Заробітна плата та відпускні викладачам гуртків,спецкурсів; оплата додаткових навчальних годин, поділ на групи для вивчення іноземних мов

64020 грн.
2 Податки 14084,40 грн.
3 Інтернет-послуги 1540 грн.
4 Оплата послуг банку 500 грн.
5 Інформаційні послуги для звітності електронної пошти 364 грн.
6 Вивіз побутових відходів 684,96 грн.
7 Телефонні розмови 7,38 грн.
8 Заправка картриджа 320 грн.
9 Ліцензія для подання звітності електронною поштою на 2019 р. 1500 грн.
10 Перераховано кошти за друк шкільної газети «Дзеркало ліцею» 2500 грн.
11 Придбання ламп в кабінет директора та заступників 1154,88 грн.
12 Перераховано кошти за залікові книжки для ліцеїстів 1350 грн.
13 Придбання паяльника, газового балончика, скоби для ремонтних робіт 374,10 грн.
14 Придбання тканин на пошиття костюмів на огляд художньої самодіяльності 2500 грн.


Витрати по ГО "Ліцеїст" 2018 року

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2017 року

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2016 року

Витрати по ГО "Ліцеїст" 2015 року