Розділи сайту
Архів новин
Майбутнім першокласникам

Шановні батьки!

Ви можете переглянути стан черги щодо зарахування дітей до 1 класу за наступним посиланням


Набір у «Дошколярик» на 2018/2019 н.р. завершено.

 


Знайомтесь! Класні керівники перших класів 2019 - 2020 навчальний рік

 

Наше педагогічне кредо:
          жити, пізнавати, творити!
У спілкуванні з дітьми дотримуємося принципу:
          " Не поряд! Не над! А разом!"

Пшеничнюк Валентина Василівна,

вчитель початкових класів і музики,
керівник методичного об'єднання вчителів початкових класів,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист,стаж роботи - 30 років,
блог nashiditky.blogspot.com
Мед Ірина Леонідівна,

вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист,
стаж роботи - 28 років
Іскра Наталія Олександрівна,

вчитель початкових класів,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель,
стаж роботи - 23 роки

 

ПРОГРАМА

«ПЕРШИЙ КРОК ДО ШКОЛИ»

 Для гармонійного розвитку майбутніх першокласників у школі-ліцеї №7 у 2017/2018н.р. використовується освітня програма «ПЕРШИЙ КРОК ДО ШКОЛИ», яка розроблена відповідно до програми МОН України «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» для дітей старшого дошкільного віку(Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року).

 

 МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Мовно-літературна освітня галузь передбачає мовленнєвий розвитокдитини :
• розвиток вміння висловлювати власну думку;
• розвиток навички спілкування українською мовою;
• розвиток вміння проговорювати власні відчуття, емоції;
• розвиток вміння підтримувати розмову;
• розвиток вміння прояву поваги до думки інших;
• розширення уявлення про будову артикуляційного апарату, роботу його органів під час творення звуків;
• розвиток фонематичного слуху;
• розвиток уміння говорити чітко, в помірному темпі та регулювати темп мовлення;
• збагачення словникового запасу дітей на основі розширення уявлень про світ;
• розвиток вміння розуміти та вживати слова на позначення назв пред¬метів, їхніх ознак, кількості, дій, ознак за дією тощо.
• розвиток вміння висловлюватись логічно, без повторів, пауз, жестикуляції, дотримуватися структури розповіді (початок, основна частина, кінцівка);
• ознайомлення з буквами як знаками передачі звуків на письмі;
• формування інтересу до різних форм та способів мовленнєвої діяльності, ви-користання сучасних засобів комунікації.
 

ПІЗНАВАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

Пізнавально-дослідницька освітня галузь забезпечує:
• розвиток вміння мислити, сприймати нову інформацію;
• розвиток уваги, пам'яті, уяви;
• розвиток вміння продумувати власні дії наперед;
• розвиток розумових операцій: аналіз, порівняння, син¬тез, узагальнення, класифікація;
• засвоєння знаків та символів: логіко-математичні знаки та знаки писемного мовлення (літери), інші знаки як символи.
• розвиток готовності брати участь в дослідно-експериментальній діяльності з різними матеріалами; вимірювати, порівнювати тощо.
 

Пізнавально-дослідницька освітня галузь передбачає комплексну реалізацію двох освітніх галузей - математичну і природничу. 

 

МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

Математична освітня галузь забезпечує уміння:
• формувати уявлення про математичні поняття (величина, кількість, форма, час, простір); числа та цифри; математичні дії додавання та віднімання (в межах 10);
• здійснювати елементарні пізнавальні (логіко-математичні) дії: порівнюва¬ти, аналізувати, узагальнювати, лічити, перелічувати, співставлення розміру предметів (шляхом накладання, прикладання, приставляння);
• рахувати за допомогою різних аналізаторів (на дотик, на рух, на звук);
• за сюжетною картинкою складати задачі (загадки, ребуси, моделі тощо), розв'язувати їх;
• робити висновки щодо кількості предметів (більше, менше, порівну).
• оперувати поняттями колір, форма, величина;
• орієнтується у просторі (на площині та в реальному оточенні): ліворуч, праворуч, зверху, знизу; під, над, за, на, біля.
 

 ПРИРОДНИЧА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Природнича освітня галузь забезпечує уміння:
• формувати елементарні уявлення про природу нашої планети (клімат, ландшафт, водойми, тварини, рослини тощо), явища природи, рослини і тварини,всесвіт;
• формувати уявлення про взаємозалежність діяльності людини та стану природного довкілля;
• розвивати інтерес до пізнання природи рідного краю, близького оточення та всієї України;
• вчити спостерігати за явищами природи, розрізняти природні явища, називати їх;
• виробляти мотивацію берегти природне багатство рідної країни; піклуватися про стан природного довкілля;
• доглядати та піклуватися за домашніми улюбленцями (кіт, цуценя, рибки тощо);
• вчити дотримуватись правил поведінки у природі;
• формувати уявлення про людину як частину природи.
 

ФІЗКУЛЬТУРНО - ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

 Фізкультурно-здоров'язбережувальна освітня галузь передбачає використання елементів ігрової діяльності, яка у дітей дошкільного віку є провідною у пізнанні оточуючого світу та набуванні нових знань і умінь. Фізкультурно-здоров'язбережувальна освітня галузь забезпечує:
• розвиток дрібної моторики рук;
• розвиток вольової регуляції поведінки;
• розвиток фізичних можливостей дитини;
• розвиток навичок взаємодії в іграх;
• дотримання режиму дня дитини дошкільного віку, правил особистої гігієни,;
• вироблення уміння чергувати активні види відпочинку, обирати безпечні рухливі види гри, дотримуючись правил колективного спілкування;
• формування переконання берегти та підтримувати здоров'я, здоровий спосіб життя.

 

СОЦІАЛЬНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Соціальна освітня галузьпередбачає:
• розвиток навичок безконфліктного спілкування;
• розвиток керування власною поведінкою і поведінкою інших;
• розвиток вміння дотримуватися правил;
• розвиток вміння переборювати поразки, невдачі;
• розвиток вміння проявляти радість;
• розвиток вміння адекватно сприймати критику;
• формувати уявлення про людину як суспільну істоту;
• формувати уявлення про сім'ю та сімейні традиції; значення родинних зв'язків, способи їх підтримки;
• розвивати мотивацію підтримки добрих взаємин з друзями, родичами, знайомими (різними за віком, статтю, вагою, кольором шкіри, національністю, віросповіданням тощо);
• вчити виявляти повагу та доброзичливе ставлення до оточення;
• формувати уявлення про український народ, державу Україну, її звичаї та традиції.
 

 МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Мистецька освітня галузьпов'язана зі сприйманням творів мистецтва, формуванням ціннісного ставлення до нього, ві¬дображенням естетичних уявлень дітей у власній творчості. Сприйняття мистецтва залежить від вікових особливостей та індивідуаль¬них можливостей дитини, її здібностей і нахилів. На рівень мистецького розвитку дитини впливають умови художньо-естетич¬ного виховання в родині.
Мистецька освітня галузь передбачає:
• розвиток індивідуальних творчих задатків дитини;
• розвиток вміння слідкувати за власним зовнішнім виглядом;
• формування особистого естетичного ставлення до проявів краси в довкіллі;
• розвиток художнього сприймання, уяву, творчі здібності, здатність до фантазування, імпровізації під час емоційно-чуттєвого сприй¬мання творів живопису і створення художніх образів;
• формування навички формоутворення основи під час ро¬боти з різними матеріалами;
• створення умов для збагачення естетичного досвіду дітей; формуванню мистецьких умінь, для зберігання індивідуальної творчої виразності дітей.
 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

Технологічна освітня галузь передбачає інтеграцію самообслуговування, праці у повсяк¬денному житті, діяльність у природі, художню побутову діяльність (дизайн).
Технологічна освітня галузь забезпечує:
• залучення дітей до різних видів праці, що сприяє формуванню у них самостійності та організованості;
• виховання ціннісного ставлення до результатів праці інших людей;
• розвиток здатності співвідносити соціальну значущість власної праці та праці дорослих;
• вихованняінтересу до різних видів праці дорослих, до організації та здійснення еле¬ментів професійної діяльності дорослих;
• розвиток бажання самостійно здійснювати прості дії, характерні для різних професій;
• розвиток мотивації до здійснення посильної допомоги дорослим в господар¬сько-побутовій діяльності;
• розвиток потреби здійснення господарсько-побутових доручень у жит¬тєвому просторі;
• навчання бути охайним, підтримувати порядок і чистоту у життєвому просторі;
• виховувати потребудоводити розпочату справу до кінця, відповідально ставитися до доручень;
• розвиток уміння домовлятися про спільну роботу, розподіляти обв'язки, аналізувати наслідки своєї діяльності.
 

Розклад занять «Дошколярика»
за освітньою програмою «Перший крок до школи» у 2018/2019 н.р.

 

Соціальна

  освітня

   галузь 

I тиждень II тиждень III тиждень IV тиждень
1
урок
c

Художньо-естетичний
розвиток
(мистецька і технологічна освітні галузі)


Розвивальні дитячі ігри
(фізкультурно-здоров'язбережувальна освітня галузь)


Художньо-естетичний
розвиток
(мистецька і технологічна освітні галузі)


Дитина і навколишній світ
(пізнавально-дослідницька природнича освітня галузь)

Художньо-естетичний
розвиток
(мистецька і технологічна освітні галузі)


Розвивальні дитячі ігри
(фізкультурно-здоров'язбережувальна освітня галузь


Художньо-естетичний
розвиток
(мистецька і технологічна освітні галузі)


2
урок
Логіко-математичний
розвиток
(пізнавально-дослідницька математична освітня галузь)
Мовленнєве
спілкування
(мовно-літературна освітня галузь)
Логіко-математичний
розвиток
(пізнавально-дослідницька математична освітня галузь)
Мовленнєве
спілкування
(мовно-літературна освітня галузь)

3
урок
Мовленнєве
спілкування
(мовно-літературна освітня галузь)
Логіко-математичний
розвиток
(пізнавально-дослідницька математична освітня галузь)
Мовленнєве
спілкування
(мовно-літературна освітня галузь)
Логіко-математичний
розвиток
(пізнавально-дослідницька математична освітня галузь)

 

Поради батькам першокласника

Опитувальник для батьків

 

Інформація

для батьків майбутніх першокласників

2019 - 2020 н. р.

Список необхідного для 1 класу

 • Шкільна форма: чорного кольору; сорочки, блузи светри - білого, сірого, чорного кольорів; для хлопчиків - класичний костюм, краватка; для дівчат - сарафан (або спідниця й желетка ), класичні брюки, піджак; змінне взуття.
 • Спортивна форма та спортивне взуття на липучці.
 • Форма для уроків хореографії: біла футболка, чорні шорти (для хлопчиків), чорна спідниця (для дівчаток), білі шкарпетки, чешки.
 • Щоденник (для початкових класів на 6 лінійок).
 • Папка для зошитів.
 • Обкладинки для зошитів та підручників.
 • Пенал із чорною ручкою, простим олівцем, лінійкою на 10-15 см, 12 кольорових олівців.

 

      Трудове навчання:

 • пазли на 54 деталі - 2 штуки;
 • картон (кольоровий та білий);
 • папір кольоровий та папір кольоровий ксероксний двосторонній формату А4 (яскравий);
 • пластилін, стеки, дощечка;
 • конструктор пластиковий (транспорт та будівельний);
 • природний матеріал;
 • ножиці з тупими кінцями
 • клей ПВА з пензликом та клей-олівець.

 

      Образотворче мистецтво:

 • фарби (акварельні, гуаш на 6 кольорів);
 • пензлики (№2, №5);
 • кольорові олівці (не менше 12 кольорів);
 • склянка-непроливайка;
 • альбом або відривні листи для малювання;
 • фломастери.