ПРАВА та ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

ВИТЯГ З СТАТУТУ
комунального закладу "Вінницький ліцей №7 ім. Олександра Сухомовського"

 

6.4. Здобувачі освіти закладу мають гарантоване державою право на:
- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, базою закладу;
- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Здобувачі освіти закладу зобов'язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;
- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, даним Статутом;
- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до даного Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
- брати участь у різних видах трудової діяльності;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
- дотримуватися вимог даного Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
- дотримуватися правил особистої гігієни.
6.6. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до даного Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 

 

Права людини починаються з прав дитини
 
Люди різних національностей, різних можливостей, різних віросповідань і різного кольору шкіри мають рівні права. Це один з основних принципів Загальної Декларації прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році.
Права людини починаються з прав дитини. Ти маєш всі загальнолюдські права:
  • Право на життя;
  • Право на рівність;
  • Право на особисту безпеку та свободу;
  • Право на рівний захист законом;
  • Право на захист від усіх форм дискримінації;
  • Право на здоров'я;
  • Право на рівність на робочому місті;
  • Право на свободу від тортур та інших нелюдських, жорстоких або принизливих дій та покарань.
Це підтверджено в Конвенції про права дитини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1989 році і набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року. Цей документ створений для того, щоб захистити тебе і надати якнайкращі умови для розвитку та реалізації твоїх прав. В Конвенції підкреслюється, що ти маєш право на свою думку и на те, щоб при вирішенні будь-яких питань, які тебе стосуються, твої інтереси враховувались якнайкраще.
Це не означає, що ти тільки й повинен(на) робити, що набридати дорослим своїми зауваженнями. Але, коли мова іде про те, з ким тобі товаришувати, кого любити, чи з ким із батьків зустрічатися чи жити у випадку їх розлучення - ти маєш право не тільки мати свою думку, але й відстоювати її.
Ніхто не може насильницьки примусити тебе робити те, що тобі неприємно чи може завдати шкоди. Але, знов таки - не сподівайся, що це звільняє тебе від навчання у школі чи виконання якоїсь роботи вдома. Батьки та держава несуть відповідальність за те, щоб ти виріс(ла) освіченою, працелюбною та відповідальною людиною - це теж записано в Конвенції про права дитини.
А от втручатися в твоє особисте життя, читати твої листи чи записи або робити спроби виселити тебе з квартири - це вже порушення твоїх прав. Держава має обов'язок захищати тебе від усіх форм насильства і жорстокого поводження! Це - коли тебе б'ють, ображають, принижують, надсміхаються над речами, які важливі й дорогі для тебе, не дозволяють ходити до школи і зустричатися з друзями, не надають необхідної медичної допомоги, не розмовляють з тобою або зачиняють в кімнаті та інших місцях. З таким поводженням ти можеш зустрітися в школі, вдома, на вуліці... Так само як і з насильницьким втягуванням в сексуальні стосунки або вживання наркотиків.
Все, що принижує тебе, шкодить та робить боляче з метою залякати тебе - це порушення твоїх прав.
Не терпи цього! Є люди, які тобі допоможуть! Ти можеш звернуться до соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, психолога в училищі, або до дорослого, якому ти довіряєш і який тебе не зрадить! Не залишайся наодинці зі своїми проблемами!
Головне, знай - безвихідних ситуацій немає! Певно, в Україні, так само і в інших державах, ще далеко не завжди забезпечуються права, які декларуються в Конвенціїї. Але якщо ти знатимеш свої права, тобі легше буде захистити себе.
Тільки не забувай - такі самі права як і ти має кожна людина! Реалізуючи свої права, намагайся поважати права інших, поставити себе на їх місце. Спробуй зробити це - і ти побачиш, як зміниться світ і люди, що тебе оточують.

 

ВІДЕО

Останні новини закладу