Професійна спільнота учителів математики та фізики

    До складу МО входять вчителі математики, фізики та інформатики. Проблема , над якою працює МО "Підвищення ефективності та якості сучасного уроку математики як основної форми організації навчально-виховного процесу, зорієнтованого на оволодіння учнями ключовими компетентностями"..

 Система позакласної роботи МО включає проведення:

 • Факультативів: 
 • Участь у різноманітних конкурсах, чемпіонатах, турнірах;
  • Всеукраїнські предметні олімпіади.
  • Міжнародний математичний конкурс " Кенгуру".
  • Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня".
  • Міжнародний чемпіонат з розв'язування логічних задач.
  • Проведення предметних тижнів;
  • Участь у загальношкільному проекті " НАШ STEM-ліцей".

   

  У складі МО 11 вчителів. З них:

  • Спеціаліст вищої категорії - 10;
  • Учитель-методист - 5;
  • Старший вчитель - 4;
  • Вчитель I категорії - 1.

   

  Сатайкіна Олена Борисівна вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Закінчила вінницький державний педагогічний інститут ім.Островського, отримала спеціальність "вчитель математики і фізики". В закладі працює  на посаді вчителя математики. Досконало володіє методикою викладання математики, застосовує проблемно-пошукові, евристичні та інтерактивні форми навчання, активно працює з обдарованими дітьми. 
  Ліщук А.Д.
  Ліщук Алла Дмитрівна вчитель вищої категорії, старший вчитель. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім.М.М.Коцюбинського, 2002 рік отримала спеціальність "вчитель математики, фізики, основ астрономії", 2003 рік "магістер педагогічної освіти, викладач математики". В закладі працює  на посаді вчителя математики. Алла Дмитрівна має високу науково-теоретичну і методичну підготовку. Використовує загально прийняті правила дидактики та методики у поєднанні з сучасними, новітніми технологіями, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, відповідно до сучасних вимог освітнього процесу
  Гузарик Г.І.
  Гузарик Галина Іванівна вчитель вищої категорії, старший вчитель. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім..Островського, отримала спеціальність "вчитель математики". В закладі працює  на посаді вчителя математики. Галина Іванівна володіє ефективними методами організації навчально-виховного процесу, використовує інтерактивні технології для проведення дистанційних занять, активно займається олімпіадним рухом. Виконує обов'язки керівника кафедри.
  Сороколіта Ірина Миколаївна учитель вищої категорії, педагогічне звання «учитель-методист». У 2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика», а у 2020 році закінчила з відзнакою Донецький національний університет ім. Василя Стуса, здобула СО «Магістр», спеціальність «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання». В закладі працює на посаді вчителя математики і фізики з 2003 року, з 2020 - відповідальна особа за організацію дистанційного навчання, з серпня 2021 - заступник директора з навчально-виховної роботи, адміністратор електронного журналу "Моя школа".
  Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі; впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що забезпечують максимальну ефективність навчання, вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі. З березня 2020 року постійно проводить майстер класи для колег по організації дистанційного та змішаного навчання, а саме «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять», «Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики», «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання», «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання», «Використання Jamboard під час уроків на дистанційному навчанні» та інші. В роботі використовує сучасні ІКТ. Навчальні заняття Сороколіти І.М. відзначаються високим рівнем професіоналізму.
   Займається упровадженням в освітній процес STEM-технологій, з вересня 2021 року куратор проєкту «НАШ STEM-ліцей» та керує експериментальною діяльністю у закладі.
  Гронська Світлана Григорівна вчитель вищої категорії, старший вчитель. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім.М.Горького, отримала спеціальність "вчитель фізики та астрономії". В закладі працює  на посаді вчителя фізики. Світлана Григорівна використовує інноваційні технології, володіє ефективними формами організації навчально-виховного процесу, проводить активну і плідну позакласну роботу з фізики.
  Сташко Юрій Васильович
  Сташко Юрій Васильович вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім.М.Коцюбинського, отримав спеціальність "вчитель математики і фізики". В закладі працює  на посаді вчителя інформатики. Юрій Васильович має високий рівень професіоналізму, використовує інтерактивні технології навчання, співавтор методичної розробки "Завдання для методичного оцінювання з інформатики", випущеної Вінницьким обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників.
  Негода Сергій Петрович
  Негода Сергій Петрович вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Випускник механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка . В закладі працює на посаді учителя інформатики. Сергій Петрович володіє різноманітними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечує on-line підтримку дистанційного навчання. Робота "Дистанційна освіта як засіб формування компетентного учня під час вивчення математики". Автори: Сухомовський О.Г., Негода С.П. оцінена золотою медаллю та дипломом якості на Міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти". Має власний освітній ресурс: allmatem.blogspot.com.
  Юрченко Тамара Миколаївна Вчитель вищої категорії, старший вчитель. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю " Математика та фізика" та здобула кваліфікацію вчителя математики, фізики та астрономії. Тамара Миколаївна використовує інноваційні технології, володіє ефективними формами організації навчально-виховного процесу. Працює над формуванням в учнів наукового світогляду, удосконалює їх інтелектуальний розвиток (логічне мислення і просторову уяву, пам'ять, увагу, інтуїцію).
  Комарова Вікторія Володимирівна – вчитель вищої категорії.
  Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю "Фізика" та здобула кваліфікацію фізика, викладача; у 2019 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, здобула кваліфікацію: магістр середньої освіти (Математика), спеціальність Середня освіта (Математика), професійна кваліфікація - вчитель математики.
  У закладі працює на посаді вчителя фізики, астрономії та математики. Вікторія Володимирівна володіє ефективною організацією навчально-виховного процесу, використовує методику проблемного навчання, працює над формуванням в учнів наукового світогляду, застосовує інтерактивні методи навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів.
     
  Черненко Тетяна Олександрівна - "спеціаліст І категорії", вчитель математики. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. В закладі працює на посаді вчителя математики. Має високу методичну та науково-теоретичну фахову підготовку, володіє формами і методами організації навчально - виховного процесу. Вивчає та впроваджує передовий педагогічний досвід у практику своєї роботи. Добре володіє методикою викладання, створює на уроці атмосферу співтворчості та співпраці.
    Татаринцева Олена Миколаївна -
  вчитель вищої категорії , вчитель - методист.

  Закінчила Херсонський державний педагогічний університет ім. Надії Крупської, отримала спеціальність «Математика і інформатика», магістр педагогічної освіти.
  Працює в закладі на посаді вчителя інформатики з 2022 року. Має високу науково-теоретичну та методичну підготовку, виявляє високий рівень професіоналізму.
  Олена Миколаївна, грамотно планує навчальний час на уроці, чітко формулює дидактичну мету уроку та вміє домагатися її виконання. Готує до уроків або детальний роздатковий матеріал до практичної діяльності, або яскраві презентації, за допомогою яких проводить пояснення нового матеріалу. При викладанні інформатики формує в учнів вміння класифікувати, узагальнювати, розмірковувати за аналогією. Найбільш актуальними для уроків інформатики вчитель вважає такі форми уроків як урок-дидактична гра, урок-практикум, комбінований урок, урок - узагальнення.


Останні новини закладу