Професійна спільнота учителів естетики та спорту

Кафедра естетики та спорту

ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КАФЕДРИ Є:

  • Формування національної свідомості учнів.
  • Виховання любові до батьків, культури та історії рідного краю.
  • Створення оптимальних умов для самореалізації фізичного розвитку та удосконалення основних фізичних якостей школяра.
  • Формування творчої працелюбної особистості.
  • Забезпечення високої естетичної свідомості.
  • Розвиток індивідуальних здібностей та талантів.

 

СИСТЕМА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

  • проведення предметних тижнів;
  • робота предметних гуртків;
  • участь у різноманітних конкурсах, чемпіонатах, змаганнях, виставках, концертах.
Позакласний захід Позакласний захід Позакласний захід

 

До свята фізкультури та спорту, яке відмічається на початку вересня, було проведено олімпійський тиждень. Ліцеїсти змагались з таких видів спорту: футбол, волейбол та піонербол. А учні середніх та молодших класів проводили "Веселі старти"

Хто здоровий, той сміється,

Все йому в житті вдається.

Радість б'ється в нім щоднини.

Це ж чудово для дитини!

 

Летять соколи,
За сині гори.
Під смерекові шати
Своїх соколят шукати.

14 жовтня, на свято Покрови Пречистої Богородиці, в нашій державі відзначається День українського козацтва.
З давніх-давен Богородиця є покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань.
Святкують цей день і в нашій школі. Вже традиційною стала посвята учнів-першокласників у соколята.  


Традиційними стали вечори "Поезії та музики", де діти декламують власні вірші та виконують твори на музичних інструментах.

Поезія - це музика душі,
Яка на білому папері
Напише ноти в різні, ясні дні.
Зайде через небесні двері.

 

Авторський колектив закладу, до складу якого входять Рубля Т.Є., Щеглова Т.Л.. Мед І.Л. - є переможцями Всеукраїнських конкурсів підручників 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 років. Підручники з інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1х, 2х, 3х, 4х, 5х, 6х класів отримали Гриф Міністерства Освіти України і були надруковані за державні кошти. 

 

 

 

Зустріч зі стейкхолдером
Освіта - є надважливою темою, яка потребує співпраці як між зовнішніми стейкхолдерами, так і внутрішніми учасниками освітнього процесу.
10 лютого 2023 року в межах обговорення проєкта освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) відбулась зустріч членів робочої групи - викладачів КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» зі стейкхолдером ‒ вчителем-методистом КЗ «Вінницький ліцей №7 імені Олександра Сухомовського».
Члени робочої групи:
Агейкіна-Старченко Т.В - кандидат педагогічних наук, декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва;
Іскра С.І., кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри теорії та методики музичного виховання,
Чорна Н.Б. кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Стейкхолдер:
Щеглова Т.Л. - вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії, вчитель музичного мистецтва.
Мета зустрічі полягала в обговоренні та визначенні пропозицій щодо розробки і впровадження освітньо-професійної програми, що передбачає отримання майбутніми спеціалістами належної теоретичної та спеціальної практичної підготовки.
Під час зустрічі відбулась презентація навчально-методичних комплектів щодо викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в НУШ, рекомендованих грифом МОН, автором яких є вчитель музичного мистецтва Тетяна Щеглова і вчителі образотворчого мистецтва Тетяна Рубля та Ірина Мед.
За висновком стейкхолдера, визначені в Освітній програмі 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загальні й фахові компетентності відповідають сучасним запитам фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

  

 

Ліцейна команда «Птаха» виборола почесне ІІІ місце у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Джура».  
 

 

Склад кафедри:

Гарник Петро Васильович "спеціаліст вищої категорії", "старший вчитель", вчитель курсу "Захист Вітчизни". Вчитель має високу науково - теоретичну підготовку. Велику увагу приділяє оптимізації і диференціації навчального та виховного процесу. Все це сприяє досягненню високих результатів в підготовці юнаків до служби в лавах Збройних Сил України, що підтверджується добрими та відмінними оцінками під час військових зборів та контрольних перевірок.
Щеглова Тетяна Леонідівна "спеціаліст вищої категорії", "вчитель-методист", вчитель музичного мистецтва. Організаційно - методична система викладання музичного мистецтва вчителя спрямована на розвиток таких якостей учнів, як самостійність, творчість, критичність, толерантність, забезпечує умови для самореалізації та духовно - естетичного самовдосконалення. На уроках постійно використовує велику кількість наочності різних форм, дидактичний матеріал, першоджерела, фонотеку, відео матеріали, які сприяють створенню атмосфери творчості та розкривають духовний світ дитини, багатство її почуттів та емоцій. В 2010 р. розробила методичний посібник для учнів 7 - 8 класів " Фольклор і сучасна музика", а в 2015 році - методичний посібник "Розвиток естетичних почуттів засобами музичного мистецтва". Є співавтором підручників з інтегрованого курсу "Мистецтво" НУШ для 1-6х класів.
Рубля Тетяна Єгорівна "спеціаліст вищої категорії", " вчитель - методист", вчитель образотворчого мистецтва. Вчитель бере активну участь в проведенні Всеукраїнської дослідної експериментальної роботи з художньо - творчого розвитку особистості в умовах реалізації експерименту школи культуротворчого спрямування. Вчитель є автором різноманітних методичних посібників та підручників з предмету, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України: " Розробки уроків образотворчого мистецтва 1 - 4 класи". Підручник " Образотворче мистецтво 5 - 7 класи", нагороджений дипломом ІІ - ступеню МОН - 2005р.  Є співавтором підручників з інтегрованого курсу "Мистецтво" НУШ для 1-6х класів.
Костишина
Костишина Оксана Миколаївна - учитель технологій та трудового навчання, спеціаліст І категорії. Має достатню методичну та науково-теоретичну фахову підготовку, володіє формами і методами організації навчально-виховного процесу. Вивчає та впроваджує передовий педагогічний досвід у практику своєї роботи. Добре володіє методикою викладання, урокам притаманний творчий настрій, атмосфера доброзичливості та активної співпраці вчителя і учнів створює на уроці атмосферу співтворчості та співпраці. Вміє зацікавити учнів предметом, який викладає.
 

Ланова
Ланова Ганна Володимирівна - учитель фізичної культури, спеціаліст І категорії. Під час проведення уроків вчитель здійснює диференційований та індивідуальний підхід до особистості кожної дитини, що дає свій позитивний результат у досягненні дітьми успіхів у навчанні. Учитель постійно вдосконалює свій професійний рівень, на достатньому рівні володіє сучасними освітніми технологіями; методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи і якісно їх використовує.
Морєва
Морєва Олена Миколаївна - учитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель. Уроки фізичної культури проводить на високому методичному рівні, відповідно до програм та методик даного предмета, використовуючи найефективніші прийоми, методи та засоби навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. У своїй роботі пріоритетними завданнями вважає фізичний розвиток учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я, формування у школярів загальних уявлень про фізичну культуру та її значення в житті людини.
Когут
Когут Семен Якович - учитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії. Уроки фізичної культури проводить на високому методичному рівні, відповідно до програм та методик даного предмета, постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.
Останні новини закладу