До уваги батьків першокласників

З  15 квітня по 31 травня 2024 року (включно) триватиме прийом заяв про зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.
 
Нагадуємо! Зарахування дітей на навчання здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2022 N274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»  з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил, правил безпеки в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації/стану (особливого періоду) та графіків відвідування батьками закладів, погоджених їх керівниками.
 
Для складання чіткого і зручного графіка батькам майбутніх першокласників необхідно:
• звертатись за номерами контактних телефонів відповідальних осіб, які здійснюють зарахування до 1-го класу за наказом керівника закладу,
• або надсилати повідомлення на електронну пошту закладу освіти.
Інформація стосовно контактних телефонів та електронної пошти закладів освіти розміщена на власних web-сайтах закладів освіти та усіх доступних інформаційних стендах.

 
 Звертаємо увагу! Першочергове право на зарахування до закладу загальної середньої освіти мають:

• діти, фактичне місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти підтверджене;
• діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
• діти працівників цього закладу освіти.
 
Інформацію про закріплену за закладами освіти територію обслуговування можна дізнатись на сайтах закладів загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади та на офіційному сайті Вінницької міської ради, рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 08.12.2022 р. №2689 «Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади». 
 

Заяву про зарахування до закладу освіти батьки (один з батьків дитини) подають особисто (пред'являючи документ, що посвідчує особу заявника).

До заяви про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:

1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Звертаємо увагу! Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу не пізніше 26 серпня 2024 року.

3) оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти, у тому числі і зареєстровані внутрішньо переміщені особи, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. Привертаємо увагу до того, що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред'явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов'язком. Проте непред'явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи. Ознайомитися з переліком документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу, можна у постанові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684, листах Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 № 1/9-292 та від 05.04.2019 №1/9-227.
 

Звертаємо увагу! У зв'язку із запровадженням воєнного стану буде враховано, що діти або один з їхніх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, можуть бути зараховані до закладу освіти без подання зазначених документів.
У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов'язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.
Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 No 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.

У наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

До 01 червня 2024 року включно до 1-х класів наказом керівника закладу освіти будуть зараховані всі діти, які мають право на першочергове зарахування, батьками яких будуть подані (пред'явлені) до закладів освіти оригінали (та за потребою копії) вищеперерахованих документів.
Після завершення процедури першочергового зарахування буде здійснено зарахування майбутніх першокласників на вільні місця до початку навчального року у хронологічному порядку надходження заяв та відповідних документів про зарахування.

 Перевірка документів щодо першочергового зарахування

Директори ЗЗСО при вирішенні питання щодо першочергового зарахування дитини до 1 класу та розгляді документів, що мають підтверджувати місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування, мають переконатися, що документ:
містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти складено, видано чи посвідчено особою, яка уповноважена на це відповідно до закону складено за формою та з реквізитами, визначеними відповідним нормативно-правовим актом.
Зауважте! Під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.
Примітка до ст. 358 Кримінального кодексу України
До кримінальної відповідальності можуть бути притягнені як службові, так і будь-які інші особи, які підробили та (або) використали завідомо підроблений документ з метою підтвердження права дитини на першочергове зарахування до 1 класу закладу загальної середньої освіти

 

Останні новини закладу