Програма "НКП"

Програма "Науковий колективний проект" як засіб сприяння експериментальній , науково-дослідницькій, творчій роботі учнів

Талановиті, здібні діти повинні весь час перебувати в особливому творчому середовищі. Саме з цією метою в закладі за ініціативою та під безпосереднім керівництвом директора Сухомовського О.Г., з 2001-2002 навчального року працює програма "Науковий колективний проект", яка покликана створювати атмосферу наукового пошуку, вчити учнів формувати власні наукові погляди на світ, захищати свою точку зору. Ні обсяг знань, що отримується у готовому вигляді, ні вміння, які засвоюються за зразком, не можуть забезпечити творчих можливостей людини. Якщо людину постійно привчати отримувати знання та вміння в готовому вигляді, не будуть розвиватися її природні творчі здібності.

Метод наукових колективних проектів створює змагальну природу навчання, формує навички самоосвіти і вміння вчитися, альтернативне мислення та бачення нової проблеми.

Організація вчителем діяльності учнів у наукових проектах через пошук і систематизацію матеріалу, проведення наукових досліджень та експериментів закладає вміння володіти методикою дослідницької роботи.

Мета шкільних наукових проектів:

  • розширення світогляду учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;
  • розвиток творчих здібностей учнів, вироблення у них активної життєвої позиції;
  • активне залучення учнів школи до процесу самоосвіти та саморозвитку;
  • удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, методики проведення наукових досліджень, підвищення рівня знань та ерудиції в тих галузях науки, які цікавлять учнів;
  • організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення процесу навчання і профорієнтації.

Основні напрями та етапи роботи над програмою "Науковий колективний проект"

Питання системного методу створення , застосування і визначення всього навчального процесу в ліцеї, спрямованого на поетапну підготовку ліцеїста до науково-дослідницької діяльності, виникло як відповідь на вимоги сучасної освіти. Рівень підготовки ліцеїстів, їх готовність до науково-дослідницької діяльності формувались шляхом поступового включення навчально-творчої, дослідницько-пошукової діяльності як елементів наукової роботи до навчального процесу в ліцеї , до створення і застосування такої педагогічної технології, яка отримала назву "Програма "Науковий колективний проект". Починаючи з 2001-2002 навчального, методична рада закладу працює над загальною темою програми "Науковий колективний проект". Із часом склалась система проведення досліджень за єдиною тематикою.

2001-2002 н.р. теми колективних проектів кожен клас визначав самостійно.
2002-2003 н.р. теми колективних проектів кожен клас визначав самостійно.
2003-2004 н.р. "100 років на освітянській ниві"
2004-2005 н.р. " Ми - громадяни України".
2005-2006 н.р. "Усвідомлення краси врятує світ".
2006-2007 н.р. "Формула успіху в процесі пізнання світу".
2007-2008 н.р. "Новітній інтелект України".
2008-2009 н.р. "Інтеграція в європейський та світовий освітній простір. Освіта майбутнього"
2009-2010 н.р. "Добро починається з тебе"
2010-2011 н.р. "Вінниччина. Краєзнавство"
2011-2012 н.р. "Ліцейне кредо: від витоків до успіху"
2012-2013 н.р. "Ми діти твої, Україно!"
2013-2014 н.р. "Ти і твоє майбутнє!"
2014-2015 н.р. "Україна: погляд в майбутнє!"
2015-2016 н.р. "Україна: погляд в майбутнє 2!"
2016-2017 н.р.
"Моя країна у світовому просторі"
2017-2018 н.р.
"Молодь - рушійна сила сталого розвитку"
2018-2019 н.р.
"Молодь - рушійна сила сталого розвитку 2"

 

Актуальність теми визначається як проблемою, над якою працює школа, так і завданнями, які є важливими для суспільства. Робота над колективним проектом у закладі проводиться в тісній співдружності з викладачами ВНЗ та громадськими організаціями міста.

 

Останні новини закладу