Розділи сайту
Архів новин
Зарахування учнів до 1 класу

Зарахування учнів до 1 класу 2019/2020 н.р.
(Наказ №218 від 03.06.2019)


1. Азарна
2. Альчук
3. Асатрян
4. Балан
5. Безнощук
6. Бичик
7. Бондар
8. Бондар
9. Варфоломеєв
10. Вітковська
11. Волхов
12. Гаврилов
13. Гаврилова
14. Григораш
15. Григоренко
16. Грищенко
17. Гродська
18. Гупяк
19. Далюк
20. Демидюк
21. Дмитрієв
22. Довгаль
23. Дурсун
24. Заброцький
25. Заступ
26. Зубань
27. Карлір
28. Кириченко
29. Клєпєков
30. Кліпайло
31. Колісник
32. Коломійчук
33. Конопліцький
34. Кравець
35. Кравчук
36. Кривда
37. Круглов
38. Кудінська
39. Куцак
40. Кушнір
41. Кушнір
42. Легкова
43. Лизогуб
44. Лозовський
45. Лук'янова
46. Лукіянчук
47. Лук'янчук
48. Лучицька
49. Мазур
50. Максимов
51. Маланчак
52. Мартиненко
53. Міронов
54. Москалець
55. Московчук
56. Нечипорук
57. Паньков
58. Петров
59. Піддубний
60. Плюта
61. Полєтаєв
62. Попенко
63. Присяжнюк
64. Радьога
65. Росохай
66. Саїнчук
67. Сипко
68. Сич
69. Сірий
70. Скрипник
71. Соловей
72. Стецюк
73. Стецюк
74. Стратійчук
75. Студилко
76. Теплих
77. Ткачук
78. Ткачук
79. Узун
80. Філімець
81. Хаджинов
82. Халамендик
83. Халандирьов
84. Харченко
85. Ценделін
86. Чернищук
87. Чугу
88. Шведська
89. Шкорба
90. Шляховий
91. Щавінський
92. Яковишина
93. Якубишин
94. Яцько

Кількість вільних місць - 0 

 

Шановні батьки!

Ви можете переглянути стан черги щодо зарахування дітей до 1 класу за наступним посиланням


У 2019/2020 н.р. проводиться пілотне електронне зарахування дітей до 1-го класу. 
Прийом заяв на вступ до першого класу розпочинається з 22 квітня до 31 травня 2019 р.
 
Впродовж 01 - 15 червня заяви про зарахування не приймаються
Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому класі, то: 
1) до 01 червня зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами або сестрами дітей, які здобувають освіту у даному закладі, чи дітьми працівників даного закладу. 
2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території закладу. 
Діти зараховуються на вільні місця до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів. 
Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, то до необхідних документів додається також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього (додаток 2 Порядку).
Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.
3) Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку: 
до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;
впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування. 
Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». Заяву про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи, визначені пунктом 4 розділу І цього Порядку, подаються до відповідного закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня.
 
Зарахування дитини до школи відбувається на підставі:
1. Заяви батьків (одного з батьків)
2.Свідоцтва про народження (оригінал та копія).
3. Форми № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду" (відповідно до Наказу МОЗ України № 682 від 16.08.2010 р. "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів", листа МОЗ України № 111-01/89 від 29 березня 2018 року "Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти")
4. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).
Для підтвердження інформації про місце проживання дитини згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684" надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):
паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., №81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);
інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.
 
Публічний доступ до Реєстру розміщено на офіційному сайті Департаменту освіти Вінницької міської ради https://osvita.vmr.gov.ua та офіційному веб-сайті Вінницької міської ради http://www.vmr.gov.ua